Proverbes Amazighs

Lamtal Imaziɣen zi Jurnal Agraw Amaziɣ

Nnan wi-lli zrinin

Ur udjin imzwura may ttinin inggura.

1.    Assa ɣurc, askka ɣuri.

2.    Aṣeṭṭa n yiḍ, aseṭṣa n wass.

3.    Setc leƹdu day tenɣet-t.

4.    Ssufeɣ-tn-i-d lsan; ur ssinn midden may tcan.

5.    Urar d ikzin, illeɣ-ac aqmu.

6.    Ur itkkes rebbi mucc i iɣerdayn.

7.    Yuf usekkin atig nnes.

8.    Mnaɣen xef lemdud, urta illi uɣyul.

9.    Ur llint tzizwa bla tisennanin.

10.    Ur da ittamẓ tuga ɣas azeggwar.

11.    Ur da itƹemmar lfic tiɣrar.

12.    Ur da reggwelen adday ur ƹlifen.

13.    Ur da izzaḍ uzreg bla imendi.

14.    Ur da isenkar yun umnay ageḍrur.

15.    Ur da itelleɣ ixf nnes ɣas azger.

16.    Ur da ittefsta ɣas unna immuten.

17.    Ur da itegga wuccen tiqeddidin.

18.    Ur da itqqen aman ɣas aluḍ.

19.    Ur da ittili lƹezz bla imettin.

20.    Ur da ittawi uzwu ɣas aḥbub nna yuran.

21.    Ur da iteddu xef udis ɣas ifiɣer.

22.    Ur da itebbi umger afus ɣas leɣcim.

23.    Mec ur tgit ca, ur teggwidd i ca.

24.    Aynna-yi ttinit, ini-t i ixf nnec.

25.    Unna izdemen ca irɣ iss.

26.    Unna iwweten ixf nnes ur da ittru.

27.    Unna-t  iṣṣmiḍen urdjin-t itci.

28.    Unna ɣif-nex yusin igenna, ad-as irẓem.

29.    Unna-xef ikka ifiɣer, la-t issiwid iziker.

Idda-d wawal-ad zeg “Nnan  wi-lli   zrinin,” Agraw Amazigh, 15 septembre, 2004, numéro 131,  p. 12.  Illa laṣel s tifinaɣ.