Mayd igan aɣeṭṭes (aƹemmed nɣed lmaƹmudia)?

La ttininn imaziɣen iɣeṭṭes g waman zeƹma ikcem ddaw n waman. Id aɣeṭṭes g lectab iqeddsen la iteƹnu yuk n taḍa n umumen d lmasiḥ dat n midden. La ittenƹat umumen i midden is immut aha ikker d lmasiḥ (Tabratt n ruma 6:3, 4; Tabratt n kulussi 2:12).

Yili altu uɣeṭṭes n rruḥ iqeddsen (nɣed rruḥ lqudus): rruḥ n rebbi la izeddeɣ g umumen nna yumenn g lmasiḥ g talalit tujditt (Tabratt n ɣalaṭiya 4:6; Tabratt n afasus 1:13, 14).