Matta ntta rruḥ lqudus?

Rruḥ iqeddsen ntta ayd igan rruḥ n rebbi. Ntta s ixf nnes rebbi ayd iga. Maci ca n lmalak ayd iga nɣed ca n lexliqt yaḍen. Urdjin ikki rebbi bla rruḥ nnes aha ur illi ca n beṭṭu inger rebbi d rruḥ nnes:  «…Iddex rruḥ la itƹalam xef kulci aggwd mayd illan ɣer jaj n rebbi. Ur illi ma da ittisin mayd illan g jaj yuk ɣas rruḥ nnes nna illan jaj nnes. Amci-d aggwd yuk ur issin isekkinn n rebbi ɣas rruḥ n rebbi » (Tabratt tamzwarut n kurintus 2:10-11).

Ku amumen ilula zeg rruḥ iqeddsen. Rruḥ iqeddsen la izeddeɣ digs, aha taɣul ddat nnes tga timzgida n rruḥ iqeddsen. Ittuɣeṭṭes aha itturcem s rruḥ iqeddsen (Tabratt tamzwarut n kurintus 12:13; Tabratt n afasus 1:13).

Sseɣd i lbaramij n rradyu s tmaziɣt g lantirnit: « Rruḥ iqeddsen (1) » et « Rruḥ iqeddsen (2) ».

Ferrej lfilm :