Ma da iteƹnu wawal n linjil?

Linjil yuk n wawal nna da iteƹnun « aneɣmis iẓill nɣed issfraḥen »: rebbi la-x ittiri allig yuca awal nnes aferdi nnig n ṣṣalib ḥma ad ifukku larwaḥ nnex zeg uhlac n wabda (Raƹa yuḥanna 3:16.). Wad ayd igan linjil n nnƹemt n rebbi (Raƹa isekkinn nna gan imazann 20:24.) tanila n midden imeƹṣiten. Aneɣmis nnes la iqqar i midden ḥma ad amenn g sidna ƹisa lmasiḥ d lmut nnes d tancra nnes inger imttin ḥma ad-asen ttuɣfran ddnub nnesen (Tabratt tamzwarut n kurintus 15:1-4).

Linjil ayd igan yuk ism nna-d yusan i yil wis sin n lectab iqeddsen, nna ittusemman altu taḍa tujditt.

Ferrej laflam-a :